Secretaris

De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de administratie van de werking.


Taken


 • Stelt samen met de voorzitter de agenda’s van de vergaderingen op.
 • Zorgt voor het bijeen roepen van vergaderingen en het verspreiden van de agenda’s.
 • Notuleert de vergaderingen en stelt de vergaderverslagen op.
 • Draagt zorg voor de verspreiding van de notulen.
 • Zorgt voor bekendmakingen van vergaderingen.
 • Bereidt samen met de Jeugdvoorzitter de agenda van de vergaderingen voor.
 • Verzorgt de uitnodigingen voor de vergaderingen.
 • Maakt verslagen van vergaderingen en zorgt voor de verspreiding hiervan.
 • Draagt zorg voor de algemene correspondentie.
 • Voert de correspondentie uit in naam van en in overleg met het jeugdbestuur.
 • Beheert het verenigingsarchief van de jeugd.

Frank Sevenoy

Phone:     (+32) - 0476 99 93 00

Email:     

communicatie@kvvlaarnekalken.be