Financieel Verantwoordelijke

Taken

  • Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid;
  • Vergadert tweewekelijks met het verenigingsbestuur;
  • Beheert in samenwerking met de financiele cel de geldmiddelen;
  • Verzorgt in samenwerking met de financiele celde administratie van de inkomsten en uitgaven;
  • Doet in samenwerking met de financiele cel de betalingen namens de vereniging
  • Maakt in samenwerking met de financiele cel facturen op
  • Maant in samenwerking met de financiele cel leveranciers aan
  • Onderhoud in samenwerking met de financiele cel eventueel contact met incassobureau
  • Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
  • Verzorgt in samenwerking met de financiele cel de contacten met het boekhoudkantoor & sociaal secretariaat t.a.v. de begroting en de  salarisadministratie
  • Vraagt in samenwerking met de subsidieverantwoordelijke subsidies aan

Phone:     (+32) - 0478 79 02 72

Email: facturatie@kvvlaarnekalken.beStijn Van De Putte