GC - Gerechtigd Correspondent

Taken


De gerechtigd correspondent is een zeer belangrijke functie binnen de club en geldt als enige erkende aangeduide persoon om alle briefwisseling met de voetbalbond te voeren.

Hij/zij zorgt voor de administratieve en digitale afhandeling van :


    • De aansluitingen van de spelers en medewerkers.
    • De aangifte en opvolging van de sportongevallendossiers waarin leden betrokken zijn,
    • De registratie van allerhande erkende sportactiviteiten (wijzing van officiele competitiewedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden, cupwedstrijden, enz….)
    • Behandeling van ingaande en uitgaande post en verspreiding ervan naar de leden die het aanbelangen.
    • De opvolging van voetbal gerelateerde strafzaken die hem/haar via de KBVB werden aanhangig gemaakt.

Jo Wille

Phone:     (+32) - 0468 41 90 92

Email:      gc@kvvlaarnekalken.be