Wie is wie ?

Ellen Van Laecken

Jeugdvoorzitter

 • De functie van jeugdvoorzitter is beleidsvormend en representatief in samenspraak met het ganse jeugdbestuur
 • De jeugdvoorzitter is de gedelegeerde vanuit het hoofdbestuur. Als zodanig ziet hij erop toe dat het jeugdbeleid past binnen het algemeen beleid van de club en dat belangrijke zaken vanuit het hoofdbestuur voor zover die betrekking hebben op de jeugd ook worden door vertaald naar de jeugdafdeling. Andersom is hij ook de belangenbehartiger van de jeugdafdeling binnen het hoofdbestuur en zal hij daar de belangen van de jeugd verdedigen.
 • De jeugdvoorzitter geeft samen met de andere leden van het jeugdbestuur  mee een gezicht / contact, dit zowel naar de eigen vereniging en jeugd  als naar buiten in contacten met andere verenigingen en organisaties.
 • Opvolging financieel aspect jeugdwerking, opstellen van budget (jeugd)
 • Dit omvat o.a. het aantrekken van voldoende jeugdbegeleiders en –trainers en het toewijzen daarvan aan de verschillende teams in overleg met de coördinatoren en het jeugdbestuur

Caroline Roels

Jeugdsecretaris

 • Opvang van nieuwe leden, verstrekken en invullen van aanmeldingsformulieren, inschrijving van de nieuwe jeugdspelers
 • Volgt de verwerking van de medische – en verzekering dossiers op
 • Algemene administratie van de jeugdafdeling
 • Planning van jeugdscheidsrechters (eigen jeugd)
 • Alle aspecten rondom de planning van te spelen wedstrijden, door welk jeugdteam dan ook in nauwe samenwerking met sportieve cel en verantwoordelijke tornooien – vriendschappelijke wedstrijden
 • Zorgt voor de planning van trainingen, verdeling velden en cabines, hij zorgt voor de nodige communicatie naar zowel materiaalmeester jeugdterreinen als belanghebbenden (trainers, coördinatoren).
 • Algemene aspecten jeugdwerking