NEE tegen pesten!!

De No Blame methode bij pesten

Met het gebruik van de ‘je-vorm’ in de tekst wordt niet gesuggereerd dat jij als KVV medewerker altijd de best geplaatste persoon bent om deze acties op te nemen. Ideaal zou zijn dat er op de club, meerdere mensen zijn die de No Blameprocedure kennen, zodat in elke situatie kan afgewogen worden wie het best geplaatst is om de gesprekken te begeleiden.

Stop Pesten

Hoe pakken we pesten aan bij KVV Laarne-Kalken

Een voetbalvereniging, als sociale groep , kan & moet helpen om pesten tegen te gaan. Het bestuur kan daarbij een belangrijke rol spelen. Daarvoor moeten zij eerst erkennen dat pesten een echt probleem kan zijn en dat doen we ook !!! Pesten kan echt niet en kan nooit verzwegen of genegeerd worden.

Vooraf

beschrijf de pestsituatie, breng ze in kaart:

  • wie is de gepeste?
  • over welke vervelende, regelmatig voorkomende situates gaat het?
  • wie is de pestkop? zijn er meerdere?
  • omschrijf de middengroep?
  • is de ploeg /groep op de hoogte?

Stap 1: gesprek  met de gepeste speler

Vraag informatie over wat er aan de hand is zonder je te verliezen in details: hoe beleeft de gepeste speler die moeilijke situaties? Leg uit hoe je de situatie zal aanpakken, dat niemand gestraft wordt en vraag het mandaat om je aanpak ook effectief uit te voeren. Bespreek samen wie de overleggroep vormt. Overleg wat je mag vertellen in de groep. Vraag eventueel naar een verhaal of een tekening die het gevoel van de gepeste speler het best uitdrukt. Laat weten hoe en wanneer je bereikbaar bent.

Stap 2: de groep wordt samen geroepen

Hiervoor wordt/worden de pester(s) aangesproken, spelers uit het middenveld en vrienden en/of positief ingestelde jongeren. De gepeste speler maakt inderdaad geen deel uit van de overleggroep

Stap 3: leg het probleem uit.

Vertel aan de groep dat je een probleem hebt. Gebruik eventueel het verhaal of de tekening als illustratie. Verlies je niet in de eventuele details die je zou kennen. Beschuldig ook niemand. Maak wel duidelijk dat het probleem moet opgelost worden.

Stap 4: deel de verantwoordelijkheid

Zorg dat het voor iedereen duidelijk en zeker is dat er niet zal gestraft worden. Vraag elk groepslid na te denken over hoe hij of zij kan bijdragen tot de oplossing. Zij hebben het meeste contact met de gepeste speler en zijn dan ook het best geplaatst om het pesten te stoppen

Stap 5: vraag de groep naar hun voorstellen

Alle positieve voorstellen worden aanvaard. Ook ‘niets meer doen’ is alvast een goed antwoord. Vraag door over hoe ze hun voorstellen concreet zullen uitvoeren: ‘hoe ga je het aanpakken?’. Vraag om ‘ik-taal’ te gebruiken: niet wij zullen iets doen maar ‘ik dat het zo zus of zo doen’. Eventueel kunnen de concrete voorstellen op papier gezet worden

Stap 6: laat de verantwoordelijkheid bij de groep

Zij alleen kunnen het probleem oplossen. Bedank hen en geef ze op een duidelijke manier vertrouwen. Laat hen ook weten dat je over één week met elk van hen individueel zal spreken. Zorg ervoor dat ze weten hoe en wanneer je bereikbaar bent.

Stap 7: één week later: individuele, korte gesprekken met alle betrokkenen

Laat elk groepslid afzonderlijk vertellen over zijn bijdrage. Gebruik hiervoor vragen zoals: ‘hoe is het nu?’, ‘is het pesten gestopt?’,’ ben jij tevreden?’. Indien de gepeste speler niet echt tevreden is over het resultaat, bespreek je samen met hem nieuwe doelen. Hierbij is het denkbaar dat met dezelfde groep de procedure (deels) hernomen wordt. Evenzeer is het denkbaar dat een nieuwe groep wordt samengesteld.