Klachtenbus

Klachtenbus

In elke vereniging zullen, ondanks alle inspanningen, er zich toch ergens problemen voordoen. Als deze problemen zich situeren op het sportieve vlak is de ploegambassadeur en de trainer het eerste aanspreekpunt. Indien geen oplossing wordt gevonden, kan er een afspraak gemaakt worden met de jeugdcoördinator. 

Daarnaast hebben we ook een ombudsman, een vertrouwenspersoon. Deze persoon is verantwoordelijk voor het niet-sportieve. Dit kunnen vragen zijn van betalingen lidgelden, sociale problemen tot ongewenst gedrag lang de zijlijn. XXXXX is hiervoor ons aanspreekpunt. Hij is vaak aanwezig op de club en kan altijd via  gecontacteerd worden via dit formulier.Of via onderstaand formulier kan u eenvoudig uw vraag aan de juiste persoon stellen, we zullen uw vraag/opmerking met absolute discretie behandelen.