Visie & Missie

Clubvisie

KVV Laarne-Kalken is een Oost-Vlaamse voetbalvereniging die voor iedereen toegankelijk is met de betrachting om elke sportieveling uit de directe omgeving en daarbuiten de kans te bieden om zijn/haar favoriete sport te kunnen beoefenen in een aangename, leerrijke veilige omgeving.

Clubmissie

KVV Laarne-Kalken is een voetbalvereniging die in de provinciale competitiereeksen van het volwassen voetbal wil staan voor dominant en aanvallend voetbal (volgens het voetbalzoneprincipe 1-4-3-3). Hiermee wil de club in de regio een aantrekkingspool vormen binnen de samenleving.

We achten het dan ook belangrijk om over creatief ingestelde spelers te beschikken die niet alleen voldoende basistechniek hebben, maar ook veel durf, zelfvertrouwen, gedrevenheid en ambitie uitstralen om hun taken uit te voeren, zonder dat ze daarbij de organisatie van het team en het ploegbelang uit het oog verliezen.

Afhankelijk van de tegenstrever en/of eigen sterkte kan de hoofdtrainer van de A-ploeg zijn spelsysteem wel eens wijzigen. Om de doorstroming naar de A-ploeg te bevorderen laten we de jeugdelftallen in de hogere leeftijdscategorieën (vanaf U17) af en toe kennismaken met andere spelsystemen.

We streven er naar om met onze A-ploeg altijd hoger te geraken, bij voorkeur met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers. Het spreekt dan ook voor zich dat we doorheen de volledige jeugdopleiding onze voetbalvisie voor ogen houden en onze jeugdspelers navenant opleiden.

Clubwaarden

Onze voetbalvereniging KVV Laarne-Kalken en zijn leden/medewerkers staan voor :

Visie en missie met betrekking tot de jeugdopleiding

De visie en filosofie van onze jeugdopleiding wordt gevormd door de volgende principes:

  • We willen spelers met voldoende talent uit de directe omgeving aantrekken en opleiden om zo de sociale verankering van onze club in de lokale maatschappij te verzekeren.
  • De speler staat steeds centraal. Dat betekent dat we er altijd over waken dat onze voetballers plezier (FUN) beleven aan hun sport, zowel tijdens een training als tijdens een wedstrijd. Het kan niet de bedoeling zijn om het leveren van prestaties boven de spelvreugde te stellen. Willen winnen is belangrijk, moeten winnen is geen doel op zich in de jeugdwerking van KVV Laarne-Kalken.
  • We willen erop toezien dat onze voetballers individueel vooruitgang boeken in hun voetbalontwikkeling en -capaciteiten, weliswaar volgens zijn/haar eigen mogelijkheden en tempo (FORMATION) in een aangepaste leeromgeving (gewestelijk of provinciaal).
  • We willen onze jeugdspelers volgens het gehanteerde STIP-principe daarom technische, tactische, fysische en mentale vaardigheden aanleren in een goed onderbouwde en gestructureerde omgeving.
  • We willen met onze jeugdopleiding zoveel mogelijk talentvolle spelers laten doorstromen naar een A-kern. Lukt het niet in de eigen A-ploeg maar wel bij een andere club, dan beschouwen we onze missie ook als geslaagd.
  • We willen onze voetballers waarden bijbrengen zoals respect, fair Play en discipline. We rekenen daarvoor in eerste instantie op de trainers, die we aansporen om zoveel mogelijk bijscholingen te volgen. Enkel op die manier zullen zij ook over voldoende kwaliteiten en technische bagage beschikken om op een pedagogische en didactische verantwoorde manier een training te leiden en/of een wedstrijd te begeleiden.
  • We willen dat iedereen die verbonden is met de jeugdwerking van KVV Laarne-Kalken zich op elk moment, zowel op als naast het veld, waardig gedraagt, zowel bij winst als verlies, in het bijzonder naar de scheidsrechter toe (zie ook Huishoudelijk Reglement en Sportief Charter).
  • We willen verbinding creëren tussen iedereen die met de jeugdwerking betrokken is door verschillende randactiviteiten te organiseren (bijvoorbeeld een “dribbelfestival”, een “Halloweentocht”, een “Paaskamp”,…)