Charter voor Teambegeleiders

Wat verwachten we dan eigenlijk van Teambegeleiders :

 1. De afgevaardigde/teambegeleider(ster) stelt zich volledig ter beschikking van het jeugdbestuur en de jeugdspelers van KVV Laarne-Kalken, gedurende het ganse voetbalseizoen.
 2. De afgevaardigde/teambegeleider(ster) heeft na inzage van de Visie, Missie & Waarden van KVV Laarne-Kalken.
 3. De afgevaardigde/teambegeleider(ster) staat zijn trainer en speler(speelster) bij waar nodig. Hij of zij is de 1ste contactpersoon tussen trainers/spelers(speelsters)/ouders. Alle gedragsregels (ethiek) dienen absoluut in acht worden genomen t.o.v iedereen.
 4. Hij of zij heeft een groot aantal bevoegdheden:
  • zijn/haar functie uitvoeren binnen de lijnen van de beleidsverklaring van de jeugdwerking.
  • bijstaan van de trainer en de jeugdspelers van zijn team aan de lijn.
  • contactpersoon tussen trainer, spelers en ouders.
  • toezicht op de naleving van de “Clubregels(charters) voor jeugdspelers en ouders”.
  • Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter/tegenstrever bij thuiswedstrijden.
  • verantwoordelijk voor de teamuitrusting : volledigheid en netheid.
  • verzorging van de administratieve formaliteiten bij de wedstrijden (wedstrijdformulier).
  • zorgt voor een goed verloop/controle van het gebruik van de kleedkamers.
  • tracht als mogelijk aanwezig te zijn bij de trainingen van zijn team.
  • zorgt ervoor op de hoogte te zijn van de schorsingen van zijn of haar ploeg.
  • zorgt bij afwezigheid voor een vervangende afgevaardigde (collega aangesloten bij de KBVB).
 5. De afgevaardigde/teambegeleider(ster) aanvaardt winnen en verliezen maar draagt teamspirit, discipline en fairplay hoog in het vaandel.
 6. De afgevaardigde(teambegeleider(ster) volgt deze raadgevingen in de praktijk :
  • Communiceren met zijn spelers/ploeg.
  • Inleven in de “wereld van het kind” – enthousiasme uitstralen.
  • Altijd een voorbeeldfunctie uitoefenen en positief ingesteld zijn.