Charter voor Teambegeleiders

Wat verwachten we dan eigenlijk van Teambegeleiders :

De afgevaardigde/teambegeleider(ster) stelt zich volledig ter beschikking van het jeugdbestuur en de jeugdspelers van KVV Laarne-Kalken, gedurende het ganse voetbalseizoen.

De afgevaardigde/teambegeleider(ster) heeft na inzage van de Visie, Missie & Waarden van KVV Laarne-Kalken.

De afgevaardigde/teambegeleider(ster) staat zijn trainer en speler(speelster) bij waar nodig. Hij of zij is de 1ste contactpersoon tussen trainers/spelers(speelsters)/ouders. Alle gedragsregels (ethiek) dienen absoluut in acht worden genomen t.o.v iedereen.

Hij of zij heeft een groot aantal bevoegdheden:

 • zijn/haar functie uitvoeren binnen de lijnen van de beleidsverklaring van de jeugdwerking. 
 • bijstaan van de trainer en de jeugdspelers van zijn team aan de lijn. 
 • contactpersoon tussen trainer, spelers en ouders. 
 • toezicht op de naleving van de “Clubregels(charters) voor jeugdspelers en ouders”. 
 • Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter/tegenstrever bij thuiswedstrijden. 
 • verantwoordelijk voor de teamuitrusting : volledigheid en netheid. 
 • verzorging van de administratieve formaliteiten bij de wedstrijden (wedstrijdformulier). 
 • zorgt voor een goed verloop/controle van het gebruik van de kleedkamers. 
 • tracht als mogelijk aanwezig te zijn bij de trainingen van zijn team. 
 • zorgt ervoor op de hoogte te zijn van de schorsingen van zijn of haar ploeg. 
 • zorgt bij afwezigheid voor een vervangende afgevaardigde (collega aangesloten bij de KBVB).

De afgevaardigde/teambegeleider(ster) aanvaardt winnen en verliezen maar draagt teamspirit, discipline en fairplay hoog in het vaandel.

De afgevaardigde(teambegeleider(ster) volgt deze raadgevingen in de praktijk :

 • Communiceren met zijn spelers/ploeg. 
 • Inleven in de “wereld van het kind” – enthousiasme uitstralen. 
 • Altijd een voorbeeldfunctie uitoefenen en positief ingesteld zijn.