Spelersraad

Spelersraad

In de spelersraad worden spelers opgenomen vanaf U15 tem de beloften.

Bedoeling is om samen met de verantwoordelijken en het jeugdbestuur tot een mogelijke oplossing te komen voor de aangekaarte problemen of suggesties.

De spelersraad komt vier maal samen per seizoen om problemen en verzuchtingen aan te kaarten, alsook suggesties aan  te brengen bij de verantwoordelijke van deze cel. Dat zijn uit hoofde van het jeugdbestuur, Ellen Van Laecken (jeugdvoorzitter), en uit hoofde van de sportieve staf Geoffrey Vonckx (TVJO) en de leden van de Raad van Bestuur.

De spelersraad zal steeds doorgaan in de vergaderzaal van de jeugdkantine om 18u30 en dit op volgende tijdstippen :

  • NTB

De kapiteins werden democratisch en anoniem verkozen door de ganse spelersgroep en de trainer.

De kapitein zetelt in de spelersraad, de onder-kapitein vervangt hem bij afwezigheid. Uiteraard zijn beiden steeds welkom.

Wat zijn de te verwachten agendapunten :

  • Overlopen besproken punten vorige vergadering
  • Vragen
  • Voorstelronde
  • Varia

Bedoeling is dat de kapitein en onder-kapitein polst bij de medespelers of er opmerkingen, voorstellen of problemen zijn die kunnen worden voorgelegd op de spelersraad. Bezorg  deze tijdig (best een week voor de volgende spelersraad), zodat deze kunnen worden opgenomen in de agenda.