Speelgelegenheid

Speelgelegenheid

We opteren zowel om bij de onderbouw, middenbouw (formatie 5 tegen 5 en 8 tegen 8) & bovenbouw iedereen zoveel mogelijk speelgelegenheid te geven per wedstrijd, minstens 50%. Voor de postformatiefase worden er geen minimumnormen vastgelegd. Voor de doelmannen wordt nog een andere formule uitgewerkt zodanig dat iedere keeper voldoende speelgelegenheid krijgt.

Het objectief bewaken van deze principes gebeurt via het wedstrijdverslag in te vullen via socceronline en via een standaardformulier ingevuld door de teambegeleider en/of trainer tijdens de wedstrijd. Op het moment dat we merken dat van dit principe misbruik wordt gemaakt (minder inzet, minder aanwezig op training, …) zal van dit principe worden afgeweken.

Trainingsaanwezigheden (registratie !) :

    • Spelers stimuleren om maximaal deel te nemen aan de trainingen.
    • Indien spelers niet aanwezig kunnen zijn, dienen zij dit voorafgaand op een redelijk termijn ter kennis brengen aan zijn/haar trainer (teamtrainer, keepertrainer).
    • Maximale aanwezigheid (2 op 2 / week) zorgt voor maximale speelminuten in de wedstrijd.
    • Mindere aanwezigheid (1 op 2 / week) zorgt voor 50% van de speelminuten.
    • Geen aanwezigheid (0 op 2 / week) = Geen wedstrijdselectie.