Ambassadeurs & Aanspreekpunten

Objectieven 

 • Aanspreekpunt voor ouders bij problemen van welke aard dan ook.
 • Bemiddelingspersoon tussen de teambegeleiders & trainers, jeugdcoördinatoren, de TVJO, het jeugdbestuur, en de ouders/spelers.
 • Maandelijks samenkomen met ouders/trainers/teambegeleiders en luisteren naar ideeën die de jeugdwerking kunnen verbeteren.
 • Organiseren en ondersteunen van activiteiten van de jeugdwerking.
 • De jeugdwerking stimuleren en vertegenwoordigen op de sociale netwerksite Facebook.
 • Het behartigen van de belangen van ouders en jeugdspelers (geen individuele belangen)
 • Het signaleren van punten die te verbeteren zijn door de organisatie.
 • Toetsen van het jeugdbeleid/leerplan.
 • Het verbeteren van de communicatie tussen organisatie en ouders.
 • Ouders stimuleren om zich actief in te zetten ten gunste van de organisatie.
 • Inventief zijn in het organiseren en verbeteren van bestaande situaties.

Onze groep ambassadeurs  bestaat uit volgende personen

 • U6 –
 • U7 – Ilse Rosé
 • U8 – Veronique De Wilde & Bieke Claus
 • U9 – Bart Ghyselinck
 • U10 – Meindert Giessen, Bart Dejonghe & Bart Declercq
 • U11 – Katrien Matthys & Bart Van Waeyenberge
 • U12 – Kaat De Bie & Wouter de Maesschalck
 • U13 – Dieter Devlaeminck & Luc Verbeke
 • U15 – Chris De Rycke & Joeri Van Peel
 • U17 – Alain Van Roeyen
 • U21 – Marnix Van Rysselberghe

Hoe hen contacteren?

Praktisch hebben we ervoor gezorgd dat er per lichting een aanspreekpunt is waar al jullie info, ideeën, verbeterpunten, etc…worden gekanaliseerd zodat geen info verloren gaat. Contacteren kan via mail op volgend adres communicatie@jeugdkvvlaarnekalken.be

Onze ambassadeurs komen vier keer per jaar samen en de notulen van de vergadering zullen door iedereen consulteerbaar zijn.

Volgende onderwerpen zullen zeker aan bod komen:

 • Normen en waarden bij de jeugd van KVV Laarne-Kalken m.b.t. het gedrag van spelers en ouders tijdens wedstrijden en trainingen,
 • Verbeteren van de communicatie tussen organisatie en ouders,
 • Vergroten van een “gezonde” medezeggenschap van ouders,
 • Stimuleren van actieve participatie van jeugd en ouder als vrijwilliger,
 • Behandelen van de onderwerpen die zijn aangebracht door zowel, jeugdleden, ouders en jeugdopleiders.