Ouderraad

Volgend seizoen wordt er een ouderraad opgericht.

Objectieven 

 • Aanspreekpunt voor ouders bij problemen van welke aard dan ook.
 • Bemiddelingspersoon tussen de teambegeleiders & trainers, jeugdcoördinatoren, de TVJO, het jeugdbestuur, en de ouders/spelers.
 • Maandelijks samenkomen met ouders/trainers/teambegeleiders en luisteren naar ideeën die de jeugdwerking kunnen verbeteren.
 • Organiseren en ondersteunen van activiteiten van de jeugdwerking.
 • De jeugdwerking stimuleren en vertegenwoordigen op de sociale netwerksite Facebook.
 • Het behartigen van de belangen van ouders en jeugdspelers (geen individuele belangen)
 • Het signaleren van punten die te verbeteren zijn door de organisatie.
 • Toetsen van het jeugdbeleid/leerplan.
 • Het verbeteren van de communicatie tussen organisatie en ouders.
 • Ouders stimuleren om zich actief in te zetten ten gunste van de organisatie.
 • Inventief zijn in het organiseren en verbeteren van bestaande situaties.

De ouderraad bestaat uit volgende personen

 • Leden nog te bepalen

Hoe de ouderraad contacteren?

 • Praktisch hebben we ervoor gezorgd dat er per lichting een aanspreekpunt is waar al jullie info, ideeën, verbeterpunten, etc…worden gekanaliseerd zodat geen info verloren gaat. Je kan de ouderraad als volgt contacteren:

Via e-mail naar communicatie@jeugdkvvlaarnekalken.be

De ouderraad komt maandelijks samen en de notulen van de vergadering zullen door iedereen consulteerbaar zijn.

Volgende onderwerpen zullen zeker op de Ouderraad aan bod komen:

 • Normen en waarden bij de jeugd van KVV Laarne-Kalken m.b.t. het gedrag van spelers en ouders tijdens wedstrijden en trainingen,
 • Verbeteren van de communicatie tussen organisatie en ouders,
 • Vergroten van een “gezonde” medezeggenschap van ouders,
 • Stimuleren van actieve participatie van jeugd en ouder als vrijwilliger,
 • Behandelen van de onderwerpen die zijn aangebracht door zowel, jeugdleden, ouders en jeugdopleiders.