Procedure bij Sportongevallen

Onder een sportongeval verstaan we de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer. Het gaat dus niet om een blessure omwille van overbelasting.

Wat mag een teambegeleider niet vergeten?

  • Ouders telefonisch contacteren.
  • Identiteitskaartgegevens van de speler.
  • Ongevallenformulier KBVB (op te sturen binnen de 14 dagen – onderaan te downloaden).

Ongevallen bij thuiswedstrijden

Steeds de kinesist/dokter er snel bij roepen. Als de speler niet uit zichzelf opstaat, hem niet gaan optillen zonder extra voorzorg.

Ongevallen bij uitwedstrijden

We raden de ouders sterk aan hun zoon bij uitwedstrijden te begeleiden. Spelers die niet begeleid worden dienen eigenlijk in het bezit te zijn van hun identiteitskaart. Afwezige ouders dragen er zorg voor telefonisch bereikbaar te zijn.

Ongevallen tijdens trainingen

Indien de kinesist/dokter aanwezig is, wordt eerst deze geraadpleegd. Verplaats nooit een speler als je niet zeker bent van de aard van de blessure. Indien de kinesist/dokter niet aanwezig is worden de ouders verwittigd door de teambegeleider en/of trainer.

Invullen van het ongevalformulier

Het ongeval-aangifteformulier bestaat uit 2 luiken. De voorzijde dient zelf (door slachtoffer/ouders) ingevuld te worden, de achterzijde is voor de behandelende arts. Bezorg het ingevulde formulier asap aan de verantwoordelijke van de club.

Indien de dokter een speciale behandeling voorschrijft (bvb. kinesist) dan moet dit duidelijk op het medisch attest vermeld worden. Zoniet dan moet u ons een apart voorschrift bezorgen. De KBVB moet steeds een voorafgaandelijk akkoord geven voor deze speciale behandeling. Zonder dit akkoord zal de KBVB immers niets terugbetalen.

Spelhervatting

  • Ongeveer 10 dagen nadat je het formulier ‘Aangifte van ongeval’ aan de gerechtigde correspondent hebt bezorgd zal de gerechtigd correspondent “Geneeskundig getuigschrift van herstel en hervatting” ontvangen van de KBVB. Wanneer je bent genezen laat je dit formulier invullen door jouw behandelende dokter en bezorg je dit onmiddellijk terug aan de gerechtigde correspondent.
  • Zeer belangrijk: Zo lang dit formulier niet is ingevuld door de behandelende dokter ben je niet speelgerechtigd en mag je dus ook niet trainen aangezien je niet bent verzekerd. Dit attest moet uiterlijk op donderdagavond in het bezit zijn van de gerechtigde correspondent om de eerstkomende wedstrijd speelgerechtigd én verzekerd te zijn.

Betaling en terugbetaling van onkosten

  • Betaal alle rekeningen zelf en bewaar de bewijsstukken van betaling.
  • Dien alle betalingsbewijzen in bij jouw mutualiteit. Je ontvangt van hen een terugbetalingsstaat in dubbel terug. Eén exemplaar bezorg je onmiddellijk aan de gerechtigde correspondent.
  • Bezorg de eventuele onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij de apotheek (BVAC-attest vragen, geen kasticket) aan de gerechtigde correspondent.
  • Opgelet: producten die niet geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden door het ziekenfonds (bv. pijnstillende/ontstekingsremmende gels, taping, coldpack, braces, huur van bepaalde materialen,..) worden ook niet betaald door de verzekering. Vooraleer je dergelijke producten aanschaft, vraag je dit dus best eerst na aan de apotheker of dokter om alle misverstanden te vermijden!
  • Was hospitalisatie noodzakelijk?? Bezorg dan de factuur (origineel en geen kopie!) aan de gerechtigde correspondent. Opgelet: de opleg voor een 1- of 2- persoonskamers is niet verzekerd.
  • Was kinesitherapie noodzakelijk?? Bezorg dan het attest van de kinesist met alle vermelde behandelingen aan de gerechtigde correspondent.
  • Bij volledig herstel zal, na een seintje van jou, het dossier worden afgesloten en het bedrag dat door de verzekering wordt terugbetaald wordt op je rekening gestort.

Downloads : Aangifte Ongeval KBVB