Medische Ondersteuning

De club beschikt over een clubdokter Christophe Roman en twee kinés Kristof Fumière & Tom Gyselinck. Deze zijn beschikbaar voor alle ploegen. De kinesist bepaalt in samenspraak met de trainer en eventueel TVJO wanneer een speler terug mag komen trainen en geeft deze enkele revalidatieoefeningen mee.

In de kleedkamer is ook steeds een tafel aanwezig waar aan massage kan gedaan worden. Ijs en EHBO is steeds beschikbaar, zowel langs het A-terrein als in het EHBO-lokaal van de jeugdwerking.

 • Christophe Roman (Sportdokter)

Tel : +32 9 224 17 01

e-mail: info@scienceofmoving.be

Website : http://www.scienceofmoving.be/team/dr-roman/

 • Kristof Fumière (Sportkinesitherapie – manuele therapie)

gsm: +32 498 13 53 66

e-mail: Fumiere43@gmail.com

 • Tom Gyselinck (Sportkinesitherapie) 

gsm: +32 492 82 68 12

e-mail: Gyselincktom@hotmail.be

Procedure :

   • Als een speler een blessure oploopt tijdens een wedstrijd of training, dient er best zo snel mogelijk een afspraak gemaakt worden met de sportarts en kinesist om de behandeling zo gauw mogelijk te starten.
   • Consultaties bij de sportarts en kinesist kunnen op afspraak gemaakt worden. Wij vragen om hiervoor steeds eerst telefonisch afspraak te maken via kinesist Kristof Fumière op het nummer 0498/135366. Indien je in de mailbox terecht komt, gelieve steeds in te spreken dat je jeugdspeler van KVV Laarne-Kalken bent en geef duidelijk je naam, telefoonnummer en ploeg door, zodat je kan teruggebeld worden.
   • Spelers met een blessure dienen zich steeds aan te melden in het medische centrum van de club om zich te laten registreren en om het op te volgen van de blessure te garanderen.
   • Bij het raadplegen van de arts dient men , indien nodig (niet bij overbelasting letsel) een ongevalsaangifte te laten invullen. Deze aangifte dient men binnen de 5 werkdagen af te geven op het clubsecretariaat.
   • De behandeling van de blessure kan gebeuren bij een arts of kinesist naar keuze.
   • Wanneer alle documenten binnengebracht zijn en door de kinesist het letsel als genezen wordt beschouwd, zal de kine een schriftelijke toelating tot het hervatten van de training en/of wedstrijd meegeven.
   • Zonder schriftelijke toelating van de kinesist kan de speler NIET deelnemen aan de training of een wedstrijd.
   • Indien een speler een ongevalsaangifte heeft binnengebracht en indien de blessure effectief wordt gedekt door de verzekering, dient de speler bij genezing nog eens bij de sportarts te passeren. Hierbij zal een genezing- attest opgemaakt worden , welke de speler dient binnen te brengen op het secretariaat. Dit moet gebeuren alvorens de eerste match te spelen na een blessure.

Administrative Procedure :

Administratieve Procedure

Downloads :

Administratieve Spelers-Fiche Onderbouw KVV

Administratieve Spelers-Fiche Middenbouw KVV

Administratieve Spelers-Fiche Bovenbouw KVV

Aangifte Ongeval KBVB

Medisch Getuigschrift

Subpagina’s:

Lifestyle & Sportattitude, Jeugdopleiding KVV Laarne-Kalken Blessurepreventie- en gezondheidsplan

Algemene Medische Ondersteuning – EHBO Instructies bij sportletsels

AED – Automatisch Externe Defibrillator