Geen voetbal zonder vrijwilligers !

Vrijwilligers vormen de hoeksteen van elke vereniging. Het bestuur van een club moet minimaal uit een voorzitter en secretaris en penningmeester bestaan. Als kleine club kan dit voldoende zijn. Bij grotere clubs met meerdere leden, ploegen, activiteiten volstaat dit niet om een kwaliteitsvolle werking van de club te garanderen (of uit te breiden). Vele handen maken het werk licht is hier van toepassing.

Liefst 1.200.000 Vlamingen doen op regelmatige basis aan vrijwilligerswerk. Dit is niet alleen lovenswaardig maar het is ook beduidend veel. Er zijn zo’n 24.000 sportclubs in Vlaanderen die gebruik maken van vrijwilligers en daardoor kunnen bestaan. Vrijwilligers vormen namelijk de fundering van elke vereniging en hoe sterker deze onderbouw is, hoe beter de Club zal functioneren. Vrijwilligers zijn dan ook echte ‘Clubmakers’: zij maken letterlijk en figuurlijk de Club! Vrijwilligers zijn eigenlijk de ‘klanten‘ van een vereniging: je moet ze verdienen, je moet ze koesteren en je moet ze vooral houden. Vrijwilligerswerk wordt tegenwoordig anders ingevuld dan pakweg 30 jaar geleden. Mensen willen zich tegenwoordig echt nog wel vrijwillig engageren maar ze zijn kritischer geworden, bewuster en selectiever. Waarom willen mensen aan vrijwilligerswerk doen binnen onze Club?

 • Enkele mogelijke drijfveren zijn:
  • hun zoon/dochter is lid van de Club
  • het bevordert sociale contacten
  • het geeft voldoening om de Club te helpen
  • het is een leuke afwisseling
  • het is leuk om zich nuttig te maken

Als Club is het belangrijk om een inventaris van (potentiële) vrijwilligers samen te stellen.

 • We onderscheiden hierbij vijf types van vrijwilligers:
  • de evenementvrijwilliger: is bereid te helpen bij een specifieke activiteit.
  • de taakvrijwilliger: is bereid af en toe specifieke taken op zich te nemen
  • de multivrijwilliger: is bereid regelmatig taken uit te voeren
  • de trekker: denkt mee na over de uitvoering en de invulling van de taken in de Club
  • de bestuurder: is betrokken bij het dagelijkse bestuur van de Club

Door in kaart te brengen op wie een beroep kan gedaan worden voor welke taken en met welke regelmaat, kan de draagkracht van de Club ingeschat worden.