Doelstellingen

Doelstelling van de jeugdopleiding

KVV Laarne-Kalken wil aan al zijn medewerkers en jeugdspelers enkele waarden bijbrengen en naleven die onze missie-visie helpen te verwezenlijken.

Onze primaire doelstelling blijft om zoveel mogelijk jeugdspelers op te leiden conform de vooropgestelde opleidingsvisie met het oog op doorstroming naar de A-kern. Dit doen we door:

 • De spelers individueel beter te maken volgens het opleiding -en ontwikkelingsplan met behulp van een doeltreffende trainingsmethodiek onder leiding van gediplomeerde en/of ervaren trainers.
 • Specifieke opleidingen aan te bieden (techniektrainingen, visietrainingen, coördinatietrainingen, conditietrainingen, keepertrainingen, ….) en verder uit te breiden.
 • Een scouting cel op te richten voor spelers, zowel jongens als meisjes, uit de directe omgeving.
 • Gemotiveerde en kwalitatieve trainers aan te werven of op te leiden (door zelf op te leiden, te laten opleiden, te evalueren, bij te sturen, …).
 • De specifieke leeftijdsgebonden opleidingsplannen bij te sturen.

Aanbod:

Zoals reeds omschreven in de visie van de club is KVV Laarne-Kalken een OostVlaamse voetbalvereniging dat voor iedereen toegankelijk is met de betrachting om elke sportieveling uit de directe omgeving en daarbuiten de kans te bieden om zijn/haar favoriete sport te kunnen beoefenen in een aangename, leerrijke veilige omgeving volgens leeftijd en vaardigheden.

Kwalificaties :

De jeugdwerking van KVV Laarne-Kalken is erkend met een 2-sterren kwaliteitslabel en beschikt over tal van gediplomeerde en/of ervaren teamtrainers, alsook over een aantal keeper trainers.

Leeftijdsgroepen :

De jeugdwerking van KVV Laarne-Kalken is opgesplitst in leeftijdsgroepen waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen onderbouw, middenbouw en bovenbouw met hun respectievelijke jeugdteams.

Jeugdteams en leeftijdscategorie :

De Jeugdteams bij de leeftijdsgroep ONDERBOUW worden ingedeeld en gerangschikt volgens leeftijd of ook wel kalenderjaar genoemd.

 • U6 (geboortejaar 2014) ofwel debutantjes genoemd.
 • U7 (geboortejaar 2013) ofwel duiveltjes genoemd.
 • U8 (geboortejaar 2012) ofwel duiveltjes genoemd.
 • U9 (geboortejaar 2011) ofwel duiveltjes genoemd.

De Jeugdteams bij de leeftijdsgroep MIDDENBOUW worden ingedeeld en gerangschikt volgens leeftijd of ook wel kalenderjaar genoemd.

 • U10 (geboortejaar 2010) ofwel préminiemen genoemd.
 • U11 (geboortejaar 2009) ofwel préminiemen genoemd.
 • U12 (geboortejaar 2008) ofwel miniemen genoemd.
 • U13 (geboortejaar 2007) ofwel miniemen genoemd.

De Jeugdteams bij de leeftijdsgroep BOVENBOUW worden ingedeeld en gerangschikt volgens leeftijd of ook wel kalenderjaar genoemd.

 • U15 (geboortejaar 2003 en 2001) ofwel knapen genoemd.
 • U17 (geboortejaar 2002 en 2001) ofwel scholieren genoemd.
 • U21

Schematische voorstelling van het jeugdopleidingsaanbod :

Niveaugroepen :

De Jeugdteams worden onderverdeeld in niveaugroepen meer bepaald gewestelijk/ regionaal niveau EN provinciaal. Op die manier kan elke speler op zijn/haar niveau en tempo ontwikkelen als voetballer waarbij beleving, plezier steeds centraal staat.

Nieuwe spelers :

Elke sportieveling die zich wenst aan te sluiten bij onze voetbalvereniging, neemt best eerst contact op met één van de onderstaande jeugdcoördinatoren om te polsen of de leeftijdsgroep waartoe hij/zij behoort volzet is al dan niet.

 • Volzet : Wij registreren de nieuwe spelers op een wachtlijst met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, leeftijdsgroep en leeftijdscategorie en kunnen nadien worden uitgenodigd indien er een plaats vrij komt. De speler kan doorverwezen worden naar een samenwerkende voetbalclub.
 • Niet volzet : De speler wordt per mail uitgenodigd om deel te nemen aan 3 teamtrainingen alvorens aan te sluiten.

Aansluitingen :

Van zodra een speler heeft deelgenomen aan 3 teamtrainingen, wordt er in overleg tussen de teamtrainer(s) en de jeugdcoördinatoren overlegd en beslist om de speler aan te sluiten.

De aansluiting is afhankelijk van zijn/haar niveau en de beschikbaarheid van de niveaugroep waarin hij/zij het best tot zijn recht kan komen. De Technische Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) wordt ter zake in kennis gesteld die in overleg met de respectievelijke jeugdcoördinator de eindbeslissing neemt.

Het aantal nieuwe spelers hangt eveneens af van het aantal spelers die nodige zijn bij de overgang naar een volgende leeftijdsgroep en zijn spelconcept ter voorbereiding van een volgend voetbalseizoen.

Gescoute spelers :

Gescoute spelers worden respectievelijk door de jeugdscout bij KVV Laarne-Kalken uitgenodigd om deel te nemen aan 3 teamtrainingen zoals omschreven in de rubriek aansluitingen.

Administratieve aansluiting :

Enkel de nieuwe spelers die de voornoemde procedures hebben gevolgd, worden na doorverwijzing via de TVJO of zijn Jeugdcoördinator aangesloten door de gerechtigde correspondent. Een administratieve fiche wordt ter zake ingevuld. Een speler die administratief is aangesloten is speelgerechtigd en verzekerd.

Contact :