G-Voetbal

G-Force : G Voetbal op ieders maat !

Kinderen met een beperking staan dikwijls buitenspel vandaar dat wij bij KVV Laarne-Kalken wensen te  starten met een G-voetbalploeg ‘G-force’ , vooral gericht op de leeftijd tussen 6 en 15 jaar.

Vanaf oktober 2018 zullen kinderen met een mentale beperking en/of lichte fysieke beperking (sporters met ADHD, ADD, ASS, DCD, syndroom van Down) kunnen voetballen bij KVV Laarne-Kalken.

Als G-force team van KVV Laarne-Kalken willen wij dat de  kinderen vooral veel fun en beleving hebben in ‘s werelds meest populaire spel zonder dat hij of zij buitenspel staat, kortom waar ze zich thuis voelen.

Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is eveneens dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar ook de sociale contacten kunnen bij G-voetballers een belangrijkere rol innemen.

Kinderen die in hun eigen gemeente of stad niet bij lokale voetbalclub terechtkunnen, zijn steeds bij ons welkom !

Wenst u nog extra informatie dan kan u steeds contact opnemen via volgend mailadres: G-force@kvvlaarnekalken.be