Jeugdsecretaris

Taken Secretaris binnen de jeugdwerking

De jeugdsecretaris houdt zich voornamelijk bezig met de administratie van de jeugdwerking.

De belangrijkste taken van de Jeugdsecretaris:

  • Stelt samen met de jeugdvoorzitter de agenda’s van de vergaderingen op.
  • Zorgt voor het bijeen roepen van vergaderingen en het verspreiden van de agenda’s.
  • Notuleert de vergaderingen en stelt de vergaderverslagen op.
  • Draagt zorg voor de verspreiding van de notulen.
  • Zorgt voor bekendmakingen van vergaderingen.
  • Bereidt samen met de Jeugdvoorzitter de agenda van de vergaderingen voor.
  • Verzorgt de uitnodigingen voor de vergaderingen.
  • Maakt verslagen van vergaderingen en zorgt voor de verspreiding hiervan.
  • Draagt zorg voor de algemene correspondentie.
  • Voert de correspondentie uit in naam van en in overleg met het jeugdbestuur.
  • Beheert het verenigingsarchief van de jeugd.

Bepaalde taken kunnen altijd in gezamenlijk overleg gedelegeerd worden naar een ander lid van het Jeugdwerking.