Jeugdsecretaris

Taken Secretaris binnen de jeugdwerking

De jeugdsecretaris houdt zich voornamelijk bezig met de administratie van de jeugdwerking.

De belangrijkste taken van de Jeugdsecretaris:

    • Stelt samen met de jeugdvoorzitter de agenda’s van de vergaderingen op.
    • Zorgt voor het bijeen roepen van vergaderingen en het verspreiden van de agenda’s.
    • Notuleert de vergaderingen en stelt de vergaderverslagen op.
    • Draagt zorg voor de verspreiding van de notulen.
    • Zorgt voor bekendmakingen van vergaderingen.
    • Bereidt samen met de Jeugdvoorzitter de agenda van de vergaderingen voor.
    • Verzorgt de uitnodigingen voor de vergaderingen.
    • Maakt verslagen van vergaderingen en zorgt voor de verspreiding hiervan.
    • Draagt zorg voor de algemene correspondentie.
    • Voert de correspondentie uit in naam van en in overleg met het jeugdbestuur.
    • Beheert het verenigingsarchief van de jeugd.

Bepaalde taken kunnen altijd in gezamenlijk overleg gedelegeerd worden naar een ander lid van het Jeugdwerking.