GC

Taken gerechtigd correspondent

De gerechtigd correspondent is een zeer belangrijke functie binnen de club en geldt als enige erkende aangeduide persoon om alle briefwisseling met de voetbalbond te voeren.

Hij/zij zorgt voor de administratieve en digitale afhandeling van :

    • De aansluitingen van de spelers en medewerkers.
    • De aangifte en opvolging van de Sportongevallendossiers waarin leden zijn betrokken.
    • De registratie van allerhande erkende sportactiviteiten (wijziging van officiële competitiewedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden, cupwedstrijden…)
    • Behandeling van ingaande en uitgaande post en verspreiding ervan naar de leden die het aanbelangen.
    • De opvolging van voetbal gerelateerde strafzaken die hem/haar via de KBVB werden aanhangig gemaakt.