Nieuws Jeugdwerking

19 mei 2020

Beste jeugdspelers en ouders,

Eerst en vooral hopen wij van ganser harte dat jullie allemaal gezond en wel de voorbije maanden zijn doorgekomen. We hebben elkaar lange tijd niet meer gezien en we hopen daar zo snel mogelijk verandering in te kunnen brengen.

De club heeft ondertussen niet stil gezeten. Achter de schermen is niet alleen druk (online) vergaderd en gewerkt om het nieuwe seizoen voor te bereiden, maar ook om het lopende seizoen zonder kater af te sluiten.

Het vroegtijdig stopzetten van de competitie betekent een omzetverlies van tientallen duizenden euro’s, terwijl een aantal vaste kosten blijven doorlopen. De events op het einde van het seizoen (steakfestijn, Paasstage, 1 mei tornooi, kermis) zorgen er gebruikelijk voor dat de begroting in evenwicht afgesloten kan worden. Gelukkig konden we rekenen op het begrip van spelers, trainers, medewerkers & officiële instanties die allen hun steentje bijdroegen. Waarvoor grote dank. Niettegenstaande dit alles, blijft het voor ons en heel wat andere verenigingen, een moeilijke puzzel om alles rond te krijgen.

Vaak zien we dat het lidgeld gebruikt wordt om de niet sluitende begroting van het vorige seizoen te compenseren. We willen meegeven dat dit bij ons niet het geval is. Van alle betaalde lidgelden zal 75% geblokkeerd worden voor de start van het nieuwe seizoen. De overige 25% wordt aangewend voor de aankoop van nieuwe kledij, trainings- & onderhoudsmateriaal, enz….

Daarenboven blijft het inschrijvingsgeld voor het derde jaar op rij ongewijzigd. Dit is geen evidentie. Laat ons duidelijk zijn, het lidgeld alleen is niet voldoende om de kosten te dekken. Op basis van onze berekeningen kost iedere jeugdspeler ongeveer het dubbele per seizoen. Denk maar aan de vaste huur van de accommodatie, elektriciteit, water, gas, huur van de terreinen, kosten bij de voetbalbond, trainers- & opleidingskosten, boekhouding, verzekeringen, vaste medewerkers, enz….

Daarom blijft het belangrijk als club om te werken op de volgende 6 principes van inkomsten en uitgaven : 1./ Events – 2./ Sponsoring – 3./ Lidgelden – 4./ Cafetaria – 5./Overheidssteun & 6./een strikte kostenbeheersing.

KVV Laarne-Kalken is een voetbalclub met een sterke lokale verankering, met een duidelijke visie en missie voor de toekomst, waarin het jeugdbeleid & de postformatie (doorstroming) een heel prominente rol spelen ⇒ “VAMOS” ⇒ “Voetbal, Amusement, Motivatie, Opleiding & Spelplezier”.

We hadden de jeugdspelers de komende weken graag nog enkele groepstrainingen willen aanbieden om het seizoen min of meer in schoonheid te kunnen afsluiten. Aangezien de terreinen midden april reeds ingezaaid werden en actueel nog steeds ontoegankelijk zijn is dat dus niet mogelijk. Als huurder dienen we ook rekening te houden met de maatregelen van de gemeente Laarne – (Voorlopig verbod tot het betreden van de velden / gebouwen tem 8 juni). Daarenboven vergt de implementatie van de veiligheidseisen in ‘het nieuwe normaal’ enige voorbereidingstijd. U kan deze richtlijnen lezen door op deze link te klikken. Wij rekenen op jullie begrip.

We kunnen alvast meegeven dat we vroeger dan normaal opnieuw hopen te starten, nl. de week van 27 juli, noteer dit alvast in jullie agenda’s!

Alle praktische details volgen later. Hou je mailbox in de gaten en blink je schoenen al maar op!

Heb je een vraag of heb je het moeilijk met iets in de club, aarzel dan niet om ons te contacteren. Blijf ondertussen gezond en wel, zorg goed voor elkaar en we zien elkaar hopelijk in juli!

Stefaan, Jo, Patrick, Kurt, Gert, Sasha, Caroline, Martine, Ellen, Frank, Marnix, Jo, Chris, Bart & Jobien

Website: www.kvv-laarnekalken.be

Facebook: www.facebook.com/jeugdkvvlaarnekalken